ČIME SE BAVIMO

  • Projektovanje i montaža instalacija za grejanje, hlađenje i klimatizaciju
  • Projektovanje termo-tehničkih, termo-energetskih i gasnih instalacija
  • Izrada svih vrsta kanala i elemenata za distribuciju vazduha, sklopova i podsklopova za montažu
  • Zaposlen je potreban broj iskusnih inženjera, visoko kvalifikovanih vodećih montera i pomoćnika za montažu