Rusija

 • "Park Kulture" Moskva, poslovni objekat 25.000m² metro stanice. Investitor – predsedništvo Ruske Federacije. Izvođenje instalacija grejanja, centralna podstanica i toplovodni priključak, instalacije totalne klimatizacije, protivpožarne instalacije, instalacije zaštitne ventilacije za slučaj atomskog udara, intsalacije za pripremu i održavanje vode za centralni bazen. Radovi završeni i predati na upotrebu 1998. godine.
 • "Centralna Bolnica" u blizini metro stanice Baumanskaja, Moskva. Modernizacija instalacija klimatizacije, protivpožarnih instalacija i distribucija komprimovanih gasova. Radovi završeni i objekat je predat na upotrebu septembra 2001. godine.
 • Poslovno izložbeni objekat u ulici Znamenka, metro stanica Borovickaja 30.000m². Urađene su instalacije grejanja, klimatizacije, centralna pripreme vazduha i više VRV sistema sa posebnim režimima temperatura i vlažnosti. Objekat završen i predat na upotrebu 2005. godine.
 • Biblioteka u Hanta Masisku, srednji Sibir. Objekat 10.000m², radovi izvođeni tokom 2003. godine. Objekat predat na upotrebu tokom 2004. godine.
 • Radio televizija Hanta Masisk. Objekat je projektovan 2004. godine. Radovi izvedeni i objekat je predat na upotrebu 2005. godine.
 • Poslovno izložbeni i trgovinski centar "Hanta Mansisk" sa totalnom klimatizacijom. Rad sistema klimatizacije je projektovan za ekstremne uslove -52°C. Instalacije izvedene, a objekat predat na korišćenje krajem 2006. godine.

Srbija

 • Stambeni objekat u ulici Maršala Birjuzova broj 6. Instalacije centralne podstanice. Projektovan i izvedene tokom 2007. godine. Objekat je korisne površine od 2.000m², predat na korišćenje 2008. godine.
 • Stambeni objekat u ulici Maršala Birjuzova broj 8. Instalacije centralne podstanice. Projektovan i izveden tokom 2007. godine. Objekat korisne površine 1.500m², predat na korišćenje 2008. godine.
 • Stambeni objekat u ulici 22. oktobar broj 30, Zemun. Izvedene instalacije centralne podstanice i grejanja.
 • Poslovni objekat u bloku 60, ulica Zemunska, Novi Beograd. 15.000m², investitor "City Invesment". Rok radova septembar 2009. godine. Sadržaj: instalacije klimatizacije (tri sistema sa po cca 20.000m³/h vazduha), podstanica, rashladna centrala, sa tri čilera, fancoil aparati, VRV sistem i autonomni sistem za održavanje parametara vazduha u server sobama. Radovi u toku.
 • Hemofarm A.D. Vršac 2010. Od magistrlanog parovoda do parovoda gotovih proizvoda. Izvođenje parovoda sa osloncima i nosačima. Izvođenje cevovoda kondenzata sa osloncima i nosačima. Dužina 200m.
 • British American Tobacco, zgrada centrale. Projektovanje, izvođenje sistema ventilacije i stvaranje pušačkih zona sa svom pratećom automatikom.
 • Hemofarm A.D. Vršac 2011, izvođenje radova na instalaciji grejanja objekta MPM – gotovih proizvoda, 2.600m². Izvođenje podstanice, parni deo podstanice, toplotni deo podstanica, rezervoari kondenzata, instalacije za klima komore i puštanje u rad.
 • Hotel Metropol Palace, 2012. godina. Urađene termotehničke instalacije za rekordnih 6 meseci.